Bảo ôn, bắn cát và sơn thiết bị cho các dự án

Lilama 7 đã đầu tư nhà bắn cát và các thiết bị sơn tại Nhà máy chế tạo cơ khí Lilama 7 đóng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng để thực hiện phần sơn kết cấu thép, thiết bị của các dự án. Sản phẩm của Lilama 7 làm ra luôn đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của các dự án và được các chủ đầu tư đánh giá cao.

Lilama 7 đã đầu tư nhà bắn cát và các thiết bị sơn tại Nhà máy chế tạo cơ khí Lilama 7 đóng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng để thực hiện phần sơn kết cấu thép, thiết bị của các dự án. Sản phẩm của Lilama 7 làm ra luôn đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của các dự án và được các chủ đầu tư đánh giá cao.