Chính sách công ty

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

- Phát triển toàn diện từ hệ thống nhân lực cho đến trình độ kỹ thuật sản xuất;

- Tham gia thi công các dự án trong và ngoài nước với yêu cầu kỹ thuật cao nhất;

- Làm tổng thầu (EPC) các dự án vừa và nhỏ;

- Sản xuất các sản phẩm kết cầu thép đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

- Tăng cường công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực; tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động; quan tâm phát triển lợi ích cộng đồng.

- Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị tối đa cho các cổ đông đầu tư vào Công ty.

- Đa dạng hóa các hoạt động Sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác những lợi thế sẵn có của Công ty, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh.

- Phát triển Công ty ổn định và bền vững.

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty cổ phần LILAMA 7 là công ty hàng đầu của ngành lắp máy Việt Nam trong các lĩnh vực gia công và lắp đặt kết cấu thép và thiết bị, thi công lắp đặt các công trình công nghiệp (xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí). Để giữ vững thế mạnh và thương hiệu, chúng tôi xây dựng và luôn cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng bằng những cam kết về chính sách chất lượng như sau :

- Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng theo hợp đồng ký kết và tuân thủ các qui định của pháp luật.

- Chất lượng là sự sống còn của từng thành viên, sự thõa mãn của khách hàng là tài sản vô giá của Công ty.

- Luôn luôn duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng theo các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

- Xây dựng giá trị bền vững là tuyên ngôn và quyết tâm của Công ty Cổ phần LILAMA7.

- Chính sách chất lượng phải được phổ biến đến mọi cấp trong Công ty Cổ phần LILALA7 để toàn thể CBCNV cùng thấu hiểu một cách thống nhất về mục tiêu Chất lượng, cùng nhau thực hiện sao cho đạt được hiệu quả mong muốn