• 332 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  • (02363) 642 666
  • 02363 621 722
  • (02363) 642 666
  • lilamadn@lilama7.com.vn