Slide
Slide
Slide
Slide
Giá trị sản lượng
Dự án
Quy mô nhân sự
Cơ cấu tổ chức

Dự án nổi bật

10/07/2019

Công trình bể bơi thành tích cao thành phố Đà Nẵng

Công trình bể bơi thành tích cao thành phố Đà Nẵng....
+ Chi tiết
10/07/2019

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1....
+ Chi tiết
10/07/2019

Nhà máy thủy điện Sê San 4

Nhà máy thủy điện Sê San 4....
+ Chi tiết
10/07/2019

Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi

Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Cô....
+ Chi tiết