Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi
Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi
Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi
Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi

Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi

☑ Nhà máy được xây dựng tại Khu kinh tế Dung Quất, thuộc địa bàn các xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

☑ Diện tích sử dụng: Khoảng 956 ha (bao gồm cả 140 ha mở rộng trong tương lai) bao gồm 485 ha mặt đất và 471 ha mặt biển, trong đó (hiện tại): Khu nhà máy chính 110 ha; Khu bể chứa dầu thô 42 ha; Khu bể chứa sản phẩm 43,83 ha; Khu tuyến dẫn dầu thô, cấp và xả nước biển 17 ha; Tuyến ống dẫn sản phẩm 77,46 ha; Cảng xuất sản phẩm 135 ha và Hệ thống phao nhập dầu không bến, tuyến ống ngầm dưới biển và khu vực vòng quay tàu 336 ha.

 

Dự án khác