Cung cấp nhân lực cho các dự án trong và ngoài nước

Lilama 7 đã cung cấp nhân lực cho nhiều đối tác trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nhân viên của Lilama 7 được đào tạo một cách bài bản, với trình độ chuyên môn giỏi vì vậy nên nguồn nhân lực của Lilama 7 luôn đáp ứng được yêu cầu của các đối tác.

Lilama 7 đã cung cấp nhân lực cho nhiều đối tác trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nhân viên của Lilama 7 được đào tạo một cách bài bản, với trình độ chuyên môn giỏi vì vậy nên nguồn nhân lực của Lilama 7 luôn đáp ứng được yêu cầu của các đối tác.