Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 08 năm 2020.

Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 08 năm 2020.

Công ty cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty cổ phần lilama7, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

 

Tin khác

NEWS