Xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biến áp

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, Lilama 7 đã thi công nhiều tuyến đường dây và trạm biến áp từ 110 KVA đến 500 KVA. Điển hình như Trạm biến áp 500KVA Đà Nẵng, TBA 500KVA Pleiku, TBA 220KVA Đà Nẵng....

Một số giấy xác nhận các công trình TBA mà Lilama 7 đã thi công: